Abonner på nyhetsbrev fra Sivilombudsmannen

Nå kan du få de siste uttalelsene og rapportene rett i e-postboksen din.

Hver gang vi publiserer uttalelser eller rapporter, sendes disse også som nyhetsbrev. Dersom du vil abonnere, kan du melde deg på våre nyhetsbrev her. Vi publiserer drøyt hundre uttalelser og et titalls rapporter hvert år.

Uttalelsene legges ut fortløpende på nettsidene og sorteres også etter hvilke saksområder de omfatter. Her finner du også forvaltningens oppfølging av dem. Klikk her for oversikten.

Rapporter med funn og anbefalinger etter besøk under forebyggingsmandatet publiseres på nettsidene våre, det samme gjør institusjonenes oppfølging. Du finner alle besøkte steder og rapportene her.

Ved å abonnere på nyhetsbrevene er du bare ett klikk unna det nyeste fra ombudsmannen!