Årsmeldinger for 2018 overlevert Stortinget

Sivilombudsmannens årsmeldinger for 2018 ble i dag overlevert stortingspresident Tone W. Trøen.

Sivilombudsmannen avgir hvert år to meldinger til Stortinget om sin virksomhet i det foregående året. Ombudsmannen undersøker klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Dokument 4 er en generell årsmelding for virksomheten til Sivilombudsmannen og for klagebehandlingen og saker der forvaltningen kritiseres. Ombudsmannen arbeider også for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten. Dokument 4:1 redegjør for Sivilombudsmannens virksomhet under forebyggingsmandatet.

Dokument 4 kan leses her: Generell årsmelding 2018

Dokument 4:1 kan leses her: Forebyggingsmandat årsmelding 2018