• Forside
  • Aktuelt
  • Europeisk konferanse for ombudsmenn og Information Comissioners 23.-24. februar 2017 i Berlin

Europeisk konferanse for ombudsmenn og Information Comissioners 23.-24. februar 2017 i Berlin

Sivilombudsmannen var representert på en europeisk konferanse i Berlin for ombudsmenn og andre institusjoner som jobber med offentlighet og innsyn (Information Commissioners) 23.-24. februar 2017.

Konferansen handlet om viktigheten av, og status for, arbeidet med åpenhet og innsyn i Europa. Deltakerinstitusjonene diskuterte egne erfaringer fra arbeidet med åpenhet og innsyn i forvaltningen, EU- ombudsmannen orienterte om innsynsspørsmål i EU-organene, ulike tekniske løsninger for innsynsforespørsler ble presentert og frivillige organisasjoner presenterte saker og studier basert på bruk av innsynsretten.