Frokostseminar: Lansering av Sivilombudsmannens årsmeldinger 2015

Sivilombudsmannen legger fram årsmeldingene for 2015 på et frokostseminar torsdag 31. mars 2016.

Tid: Torsdag 31. mars, kl. 08.30-10.00 (servering fra kl. 08.00)

Sted: Det norske teateret, Bikuben (2. etg). Kristian IVs gate 8, Oslo.

(Påmelding innen 29. mars). Seminaret er nå fulltegnet. 

Seminaret er gratis.

  

Program

08.00 Dørene åpnes; servering

08.30 Velkommen ved Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann 

  • Sivilombudsmannen presenterer årsmeldingene for 2015 og videre retning for 2016

08.50 Innlegg ved Martin Kolberg, leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

  • “Sivilombudsmannsordningen – premisser og virkemidler for gjennomslag”

09.10 Innledning til panelsamtale ved ordstyrer Frode Elgesem

09.20 Panelsamtale: Mer sikkerhet – mindre trygghet? Kan strenge sikkerhetstiltak virke mot sin hensikt og gjøre mennesker som er fratatt friheten mer voldsutsatte?

Vi stiller spørsmålet om hvordan integritet og sikkerhet kan ivaretas samtidig for mennesker som er fratatt friheten. Kan tiltak for å ivareta sikkerhet og beskytte mennesker mot selvskading og voldsutøvelse noen ganger risikere å gjøre de samme menneskene mer utsatte og sårbare? Hvordan påvirker ytre forhold, relasjoner  og miljø menneskers opplevelse av egenverd og følelser som sinne, aggresjon og avmakt? Hvordan henger opplevelse av trygghet hos både ansatte og de som er fratatt friheten sammen?

Samtalen tar utgangspunkt i funn fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhets besøk til fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og utlendingsinternatet på Trandum. Vi bringer sammen eksperter og ledere fra ulike fagfelt i en samtale for å finne gode løsninger på en gordisk knute!

Samtaledeltakere: 

  • Ragnhild Bjørnebekk, voldsforsker ved Politihøgskolen
  • Svein Øverland, psykolog og seksjonssjef ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg
  • Kristina Lægreid, avdelingsleder ved Politiets utlendingsinternat på Trandum
  • Helga Fastrup Ervik, leder for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet  

Det vil være åpent for spørsmål og kommentarer fra salen.

Om innlederne/deltakerne

Aage Thor Falkanger

Falkanger er dr. juris og tidligere professor ved Universitetet i Tromsø. Han har vært dommer i Norges Høyesterett fra 2010. I 2014 valgte Stortinget Aage Thor Falkanger som sivilombudsmann.

Martin Kolberg

Stortingsrepresentant Martin Kolberg (A) er leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Kolberg  ble valgt inn som stortingsrepresentant i 2009. Han var også parlamentarisk nestleder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe fra 2009 til 2013. Kolberg  har lang fartstid i politikken både fra AUF, partikontoret til Arbeiderpartiet og som mangeårig leder i Arbeiderpartiets stortingssekretariat.

I 2001 ble han valgt til partisekretær i Arbeiderpartiet, et verv han hadde frem til 2009. Kolberg har også vært statssekretær og stabssjef ved Statsministerens kontor og statssekretær i Forsvarsdepartementet.

Frode Elgesem

Elgesem er en erfaren prosedyreadvokat i tillegg til at han bistår sentrale norske virksomheter med håndtering av compliance-spørsmål og granskinger av ulike slag. I en årrekke var han medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg og leder for Advokatforeningens lovutvalg for folkerett og statsrett. Elgesem er medlem av Norges OECD kontaktpunkt for flernasjonale selskaper.

Ragnhild Bjørnebekk

Bjørnebekk er forsker ved Politihøgskolen, bl.a. med forskning om Veier til vold og Volden og aggresjonens nettverk, Gjenger; sosialpsykologiske mekanismer, etiske normer og hevnformer, 22.7: Terrorangrepet på Norge: Individuell og samfunnsmessig resiliens. Jobber pt med et prosjekt om kvinnelige terrorister.

Har også vært forsker på Universitetet i Oslo (Pedagogisk forskningsinstitutt, Institutt for medier og kommunikasjon, Psykologisk institutt), gjesteforsker på flere universiteter i New York og for innsatte i et High Security Women’s Prison i New York. Har i mange år jobbet klinisk i barnevernet med ungdom plassert etter tvangsparagrafene.

Har vært medlem av WHO’s Workshop, Dialoguing on Programs for Prevention of Knife Violence in Europe, UN Group on Paedophila and Harmful content on the Internet og bidratt i utvikling av Program on Violence Prevention and Bulling in Indian Schools.

Svein Øverland 

Øverland er psykologspesialist og fagbokforfatter. Han er leder av den nasjonale Sentral fagenhet for tvungen omsorg ved Avdeling Brøset, St. Olavs Hospital og rådgiver for Forvaringsavdelingen ved Trondheim fengsel. Han har skrevet to bøker og flere artikler og debattinnlegg, blant annet om Stalking (Fagbokforlaget 2012) og er Si;D psykolog for Aftenposten.

Kristina Lægreid

Lægreid startet som seksjonssjef i Politiets utlendingsenhet avd. Trandum i 2015 etter nærmere 15 år i kriminalomsorgen, herunder blant annet 6 år som inspektør i Oslo fengsel og det siste året som Kriminalsomsorgsdirektoratets prosjektleder for “Nederlandsprosjektet”. Ble etter kort tid konstituert avdelingsleder på Trandum og har nå fått denne stillingen fast.

Helga Fastrup Ervik

Ervik er leder for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har bred kompetanse innen menneskerettighetsfeltet.Tidligere har hun blant annet vært underdirektør i seksjon for menneskerettigheter og demokrati i FN-avdelingen i Utenriksdepartementet.