• Forside
  • Aktuelt
  • Sivilombudsmannens årsmeldinger for 2019 ble overlevert Stortinget

Sivilombudsmannens årsmeldinger for 2019 ble overlevert Stortinget

Sivilombudsmannens årsmeldinger for 2019 ble i dag sendt stortingspresident Tone W. Trøen.

Sivilombudsmannen avgir hvert år to meldinger til Stortinget om sin virksomhet i det foregående året. I år ble årsmeldingene, grunnet koronasituasjonen, sendt elektronisk og ikke overlevert fysisk.

Ombudsmannen skal arbeide for at det i den offentlige forvaltning ikke blir gjort urett mot den enkelte borger. Det gjøres ved å undersøke saker der borgere mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen og som forebyggende mekanisme etter FNs torturkonvensjon.  Dokument 4 er en generell årsmelding for virksomheten til Sivilombudsmannen og for klagebehandlingen og saker der forvaltningen kritiseres. Dokument 4:1 redegjør for Sivilombudsmannens virksomhet under forebyggingsmandatet der oppgaven er å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten.

 

Last ned Dokument 4 (2019–2020) og Dokument 4:1 (2019–2020):

Sivilombudsmannens årsmelding 2019
Forebyggingsenhetens årsmelding for 2019