Rettssikkerhetsgarantier i psykisk helsevern

Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar 2016 fant sted 19. oktober 2016 og hadde tema rettsikkerhetsgarantier i psykisk helsevern. Under finner du presentasjoner og opptak fra seminaret.

Presentasjoner:

Seminaret fant sted 19. oktober 2017 på Folkets Hus i Oslo.

Psykisk helsevern og Sivilombudsmannen

Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann

Hvordan forbedre regelverket og stryke behandlingen i psykisk helsevern

Anne Grethe Erlandsen, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet.

Funn og erfaringer fra Sivilombudsmannens besøk til institusjoner innen psykisk helsevern

Helga Fastrup Ervik, kontorsjef, Sivilombudsmannens forebyggingsenhet.

Hvordan finne stien i jungelen? Rettsikkerhetsordninger i psykisk helsevern

Else Leona McClimans, advokat/partner, Advokatfirmaet Økland & Co DA.

Del 2:   Rettssikkerhet ved tvangsinnleggelser og bruk av tvangsmidler

Ordstyrer: Frode Elgesem, advokat/partner, ILPI LAW advokatfirma AS

Funn fra VGs saker om psykisk helsevern

Mona Norman, journalist, VG.

Panelsamtale

Deltakere:

 • Martin Veland, klinikksjef, psykiatrisk akuttavdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Kari Wille Rekdal, jurist og filolog.  Medlem i to kontrollkommisjoner for Oslo universitetssykehus:OUS 5 for barn og unge og OUS 3 som inkluderer Regional sikkerhetsavdleing, Dikemark
 • Marius Storvik, jurist og stipendiat, Universitetet i Tromsø
 • Vårinn Hellevik, seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet

 

Del 3: Rettssikkerhet ved tvangsmedisinering

Ordstyrer Helge Hjort, partner/advokat, Advokatfimraet Hestenes og Dramer & Co

Panelsamtale

Deltakere:

 • Ketil Kongelstad, fylkeslege i Buskerud
 • Adrian Lorentsson, kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom
 • Trude Fixdal, spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, avdleingsleder barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus
 • Ketil Lund, tidligere høyesterettsdommer

 

Del 4: Endringer i psykisk helsevernloven – løsning for framtiden?

Ordstyrer: Kai Sibbern, tidligere NRK-journalist

Panelsamtale

Deltakere:

 • Camilla Kayed, fagsjef Barneombudet
 • Ruth Abraham, psykiater, Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Helge Hjort, partner/advokat, Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co
 • Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening

 

Menneskerettighetsseminaret var også endel av Sivilombudsmannens markering av at  tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT) fyller 10 år. 22. juni 2016 var det 10 år siden OPCAT trådde i kraft. Norge sluttet seg til OPCAT i 2013 og som følge av dette ble Sivilombudsmannen gitt forebyggingsmandatet av Stortinget. Les mer om OPCAT-jubileet.