Be om innsyn

Fyll ut feltene for å bestille innsyn. Eksempelet under viser hvor i den offentlige journalen du finner sak- og dokumentnummer. Saksnummer er markert med rød firkant, dokumentnummer med en blå sirkel.