Klagebehandling

Sivilombudet skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudet kan også ta opp saker av eget tiltak. Sivilombudet kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter Sivilombudets anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.