Innsyn og offentleg journal

Innsyn i Sivilombodet sine dokumenter

Folk som ønskjer å sjå eit dokument eller ei sak hos Sivilombodet, kan be om dette ved hjelp av bestillingsknappen nedanfor eller ved å sende ein e-post (postmottak@sivilombudet.no).

For å bestille innsyn må du opplyse om saksnummer og/eller dokumentnummer som du finn knytt til kvar sak. Klikk på knappen under for å sjå døme på korleis du finn saks- og dokumentnummer. Ein førespurnad vil som regel bli behandla i løpet av 1–3 arbeidsdagar.

Be om innsyn

Offentleg journal

Sivilombodet sin offentlege journal inneheld offentleg tilgjengelege opplysningar om dokument som er sende til eller frå Sivilombodet. Journalen er tilgjengeleg i ti dagar etter at den er lagd ut.

Last ned og les journalane her