Om Sivilombudsmannen

Hanne Harlem

Harlem er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere erfaring som advokat hos Regjeringsadvokaten, sjefjurist i Kredittilsynet, advokat og senere assisterende direktør i Norsk Hydro. Innen politikken har hun vært medlem av Oslo bystyre, politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet, byråd for barn og utdanning og justisminister. Hun har også bred ledererfaring som direktør ved Universitet i Oslo og styreleder i Helse Sør-Øst.

Hanne HarlemStortinget har besluttet at Hanne Harlem er inhabil som sivilombudsmann i alle saker hun har hatt befatning med som kommuneadvokat. Ut inneværende oppnevningsperiode – det vil si til 31. desember 2021 – er hun også inhabil i alle saker som omfatter Oslo kommune.

 

 

 

Hanne Harlem

Født 1964 i Oslo
Juridisk embetseksamen, UiO, 1990

1990 advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten
1991 politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet
1992–1993 byråd for barn og utdanning Oslo
1993–1995 dommerfullmektig i Nord-Troms herredsrett
1995–1997 advokat hos Regjeringsadvokaten
1997–1998 sjefjurist hos Kredittilsynet
1998–2000 advokat og assisterende direktør i Norsk Hydro
2000–2001 justisminister Stoltenberg-regjeringen
2002–2004 assisterende direktør Norsk Hydro
2004–2007 universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo
2007–2011 styreleder Helse Sør-øst RHF
2011–2020 kommuneadvokat i Oslo
2020– sivilombud

Stortinget har oppnevnt to faste setteombudsmenn til å behandle saker hvor Hanne Harlem av andre grunner anses inhabil eller vurderer at saken bør behandles av en setteombudsmann:

 

 

Professor emeritus Inge Lorange Backer ved Universitetet i Oslo er setteombudsmann i alle saker unntatt saker som gjelder nasjonal forebyggende mekanisme. Backer har vært tilknyttet Universitetet i Oslo fra 1977 til 1984, 1987 til 1994 og fra 2008 frem til i dag. Backer var ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling fra 1995 til 2008 og har også tidligere vært ansatt i Miljøverndepartementet.

 

 

 

Professor Kirsten Sandberg ved Universitetet i Oslo er setteombudsmann i alle saker som gjelder nasjonal forebyggende mekanisme («forebyggingsmandatet»). Sandberg har vært tilknyttet Universitetet i Oslo siden 1985, og hun ble professor i 2004. Hun var medlem av FNs barnekomité fra 2011 til 2019, herunder leder i perioden 2013–2015. Sandberg var konstituert høyesterettsdommer i tre måneder i 2010–2011.