Arendalsuka 2019

Isolasjon og manglende menneskelig kontakt er skadelig og må begrenses.

Likevel er minst hver fjerde innsatt i norske fengsler innelåst på sin egen celle 16 timer eller mer i døgnet på hverdager. I helgene er omfanget enda høyere. Norske myndigheter har i mange år fått internasjonal kritikk for bruken av isolasjon. Senest i juni 2018 uttalte FNs torturkomité at de var sterkt bekymret for omfanget av langvarig isolasjon, og at vilkårene for bruk av isolasjon ikke var tilstrekkelig klare. Slik situasjonen er i dag overholder ikke norske myndigheter internasjonale menneskerettighetsstandarder, og det er mennesker som påføres alvorlige skader på grunn av isolasjonsbruk under soning.

Sivilombudsmannen har siden 2014 besøkt 19 norske fengsler med høy sikkerhet. Med debatten retter vi søkelyset mot hva bruk av isolasjon betyr for enkeltmennesker og for samfunnet, og hvordan man best kan løse utfordringene i kriminalomsorgen og helsevesenet.

Medvirkende:
Maria Aasen-Svensrud, Stortingsrepresentant, Justiskomiteen, Arbeiderpartiet
Kristoffer Sivertsen, Statssekretær, Justisdepartementet, Fremskrittspartiet
Nils Leyell-Finstad, Fengselsleder, Oslo fengsel
Helga Fastrup Ervik, Kontorsjef, Forebyggingsenheten, Sivilombudsmannen

Debattleder: Christian Strand

Debatten ble arrangert onsdag 14.august 2019 under Arendalsuka.