Lansering av årsmeldinger for 2018

Sivilombudsmannen lanserte sine årsmeldinger for 2018 torsdag 28.03.2019 på Det Norske Teatret, Bikuben.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger ønsket velkommen sammen med leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Dag Terje Andersen.

Deretter holdt seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen Åse Bækkevold Kloster foredrag om møteoffentlighet.

Til slutt foredrag om tvangsmedisinering av sivilombudsmann Aage Thor Falkanger med påfølgende debatt om tvangsmedisinering, ledet av advokat Jon Wessel-Aas.