Når vi er på besøk

Du er den som vet best hvordan det er å være der hvor du er, derfor vil vi gjerne snakke med deg. Erfaringene dine er viktige for at vi skal få god kunnskap om stedet vi besøker, og for at vi skal kunne komme med gode anbefalinger om hva som kan gjøres annerledes. Vi har taushetsplikt om det du forteller oss.

Forebyggingsenheten har taushetsplikt om det ungdommene vi snakker med forteller oss.

Når vi er på besøk går vi rundt for å se hvordan det ser ut. Er det et hyggelig sted å komme til? Har du det du trenger på rommet ditt? Er det fine fellesarealer?  Vi ber om å få lese viktige dokumenter, som husregler, rutiner, vedtak og protokoller. Blir rettighetene dine ivaretatt på en god måte? Brukes det mye tvang? Hvordan jobber de ansatte for å unngå å bruke tvang?

Vi er opptatt av hvordan du ble mottatt da du kom, om du får være med å bestemme over din egen hverdag, om du får treffe venner og familie, om du går på skole og har aktiviteter du kan delta på, og om du føler deg trygg og ivaretatt. Vi snakker også med de som jobber her, men ikke om det du har sagt til oss.

Etter besøket skriver vi en rapport der vi gir anbefalinger til institusjonen om hva som kan gjøres bedre. I rapporten er alle samtaler anonymisert. Det betyr at ingen vil kunne vite hvem som har sagt noe til oss eller hva akkurat du har sagt.

Hva kan du hjelpe med?

  • Hvordan var det å komme til stedet du er nå?
  • Hva slags informasjon får du?
  • Hva er bra her?
  • Er det noe du skulle ønske var annerledes?
  • Bruker noen tvang mot deg?
  • Har du eller noen andre her blitt behandlet på en dårlig måte?
  •  Får du god hjelp av dem som jobber her når du trenger det?