Kvammen akuttinstitusjon

I januar gjennomførte Sivilombudsmannens forebyggingsenhet første besøk i 2018 til Kvammen akuttinstitusjon.

Målet med besøket var å undersøke forholdene for ungdommene som var på institusjonen, og hvordan deres rettigheter og integritet ble ivaretatt. Institusjonen var ikke informert om datoene for besøket.

Frihetsberøvelse på institusjon

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet kan besøke alle steder der noen er eller kan være fratatt friheten. Frihetsberøvelse er et alvorlig inngrep, og krever i henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 5 hjemmel i nasjonal lov. Konvensjonen tillater frihetsberøvelse av barn i enkelte tilfeller, og plassering i barnevernsinstitusjoner uten samtykke regnes både etter internasjonal og norsk rett som dette.

Kvammen akuttinstitusjon har fem plasser for barn og ungdom i alderen 12 til 18 år. Institusjonen er blant annet godkjent for å ta mot ungdom som plasseres uten eget samtykke.

Viktige samtaler

Under besøkene snakket forebyggingsenhetens medarbeidere med ungdommer, ansatte og ledelsen. Samtaler med ungdommene ble prioritert.

Alle barn og unge skal ha det bra når de er på institusjon. Derfor undersøkte forebyggingsenheten en rekke ting som kan påvirke hvordan ungdommene har det under opphold på institusjonen.

Blant tingene som ble undersøkt under besøket var:

 • Hvordan det ser ut på avdelingen
 • Rutiner og praksis ved inntak
 • Bruk av tvang, som for eksempel:
  • Visitasjon og ransaking av eiendeler
  • Begrensning i bevegelsesfrihet og bruk av mobiltelefon
  • Tvang i akutte faresituasjoner
 • Forebygging av bruk av tvang
 • Ungdommenes mulighet til medvirkning
 • Rutiner og praksis ved bruk av skjermingsenhet

Etter besøket

Etter besøket vil Sivilombudsmannen utarbeide en rapport  med beskrivelse av funn og anbefalinger til stedet. Denne rapporten publiseres på nettsidene til ombudsmannen når den er klar.