• Forside
  • Aktuelt
  • Bekymret for saksavviklingen i byggesaksavdelingen i Nesodden kommune

Bekymret for saksavviklingen i byggesaksavdelingen i Nesodden kommune

- Gjentatte klager til kommunen og manglende svar etter skriftlige henvendelser herfra, er bakgrunnen for at jeg finner det nødvendig å undersøke saksavviklingen i kommunen, sier Aage Thor Falkanger. Tirsdag 7. november har han avtalt et møte med rådmannen og ledelsen for byggesaksavdelingen for å få klarhet i hvorfor kommunen hverken svarer søkere eller ombudsmannen i flere saker.

I 2016 mottok Sivilombudsmannen flere klager på sen saksbehandling og manglende svar fra Nesodden kommune. Klagene gjaldt ulike saker. Felles for dem var manglende tilbakemelding fra kommunen, også etter purring. Av undersøkelsene fremkom det at avdeling for Plan, bygg og geodata i lengre tid hadde hatt problemer med saksavviklingen grunnet stor arbeidsmengde og en anstrengt bemanningssituasjon. Klagesakene ble avsluttet med en uttalelse der kommunens saksbehandling ble kritisert og der ombudsmannen minnet kommunen om forvaltningslovens prinsipper om forsvarlig saksbehandling.

– Jeg har siden uttalelsen hatt ytterligere klager til behandling som gir fortsatt grunn til bekymring for saksavviklingen i kommunen. Jeg har derfor besluttet å iverksette nærmere undersøkelser etter eget tiltak. Møtet tirsdag er en del av disse undersøkelsene, sier Aage Thor Falkanger.

Les uttalelsen fra 2017 her: Sen saksbehandling og manglende svar fra Nesodden kommune