• Forside
  • Besøk og besøksrapporter

Besøk og besøksrapporter

Sivilombudet under forebyggingsmandatet besøker steder der mennesker er, eller kan være, fratatt friheten. Under besøkene fokuseres på å avdekke risikofaktorer for krenkelser, nedverdigende og umenneskelig behandling.

I etterkant av et besøk utarbeides en rapport som beskriver funn og risikofaktorer avdekket under besøket. På bakgrunn av disse gir Sivilombudet anbefalinger til stedet om hva som kan endres for å styrke beskyttelsen av de som er fratatt friheten.

Rapportene fra alle besøk er offentlige og publiseres fortløpende på denne siden. Stedene som er besøkt bes om å orientere Sivilombudet om hvordan anbefalingene er fulgt opp i løpet av noen måneder. Disse orienteringene publiseres også her.

Institusjon
Dato for besøk
Rapport
Oppfølging