Kontakt

Sentralbord

Åpningstider: 10.00–14.00

Telefon: 22 82 85 00
Grønt nummer: 800 800 39

Det er gratis å ringe grønt nummer fra fasttelefon. Fra mobil gjelder egne priser.

E-post: postmottak@sivilombudet.no

Postadresse: Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo

Besøksadresse:  Akersgata 8, Oslo

Sivilombudsmannen bytter navn til Sivilombudet når ny sivilombudslov trer i kraft 1. juli.  Begge navnene fungerer i e-postadresser, klageskjema og alminnelig post en stund framover.

Her finner du informasjon om å klage til Sivilombudet

Organisasjonsnummer: 974 761 270

Sivilombudet benytter elektronisk faktura, se vår fakturaadresse.

Kontakt

  • Ønsker du mer informasjon om å klage til Sivilombudet?
    Les mer på våre nettsider her.

  • Du kan ringe sentralbordet for å settes i kontakt med saksbehandler. Vet du ikke hvem du skal kontakte vil sentralbordet hjelpe deg.

  • Du kan også henvende deg via e-post, men dette bør benyttes til enkle spørsmål som ikke inneholder sensitive opplysninger og informasjon av personlig karakter.

  • Skal du besøke oss, må du avtale tid på forhånd.

Mediekontakt

Vi kan hjelpe med informasjon om innholdet i ulike saker og opplysninger om saksgangen. Ringer man om en sak som ikke er avsluttet, kan det være vanskeligere å hjelpe. Av hensyn til klageren, vil vi normalt ikke bekrefte om vi har mottatt en klage som gjelder personsensitive forhold eller ansettelsesforhold.

I de sakene som har vært tatt opp til nærmere undersøkelse vil Sivilombudet gi uttrykk for sin mening om saken i form av en uttalelse. De fleste uttalelsene er offentlige og legges ut fortløpende på nettsidene. Det forekommer likevel at uttalelser ikke blir publisert på grunn av personvernhensyn.

Her finner du publiserte uttalelser

Se også: Innsyn og offentlig journal

Vi registrerer alle mediehenvendelser i verktøyet Medieloggen, med opplysninger om redaksjon, navn, telefon og e-post, og hva saken gjelder. Opplysningene blir bare brukt til å følge opp mediehenvendelsene.

Mediekontakter

Trude Julie Dommerud

kommunikasjonssjef – tlf: 98435516
E-post: tjd@sivilombudet.no

Turid Årsheim

kommunikasjonsrådgiver – tlf: 99788939
E-post: tar@sivilombudet.no

Ikke send klager til disse e-post-adressene.

 

Hanne Harlem

Sivilombud

Bjørn Dæhlin

Avdelingssjef - Avdeling 1

Gustav Haver

Avdelingssjef - Allmenn Avdeling

Joakim Øren

Avdelingssjef - Avdeling 2

Annette Dahl

Avdelingssjef - Avdeling 3

Helga Fastrup Ervik

Avdelingssjef - Torturforebygging

Solveig Antila

Administrasjonssjef

Trude Julie Dommerud

Kommunikasjonssjef