Kontakt

Åpningstider sentralbord: Hverdager 10.00–14.00

Telefon: 22 82 85 00
Grønt nummer: 800 800 39

Det er gratis å ringe grønt nummer.

E-post: postmottak@sivilombudet.no

Postadresse: Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo

Besøksadresse:  Akersgata 8, Oslo

Åpningstider resepsjon: Hverdager 08.00–15.45.

Sivilombudsmannen byttet navn til Sivilombudet da ny sivilombudslov trådte i kraft 1. juli 2021.

  • Du kan ringe sentralbordet for å settes i kontakt med saksbehandler. Vet du ikke hvem du skal kontakte, vil sentralbordet hjelpe deg.

  • Skal du besøke oss, må du avtale tid på forhånd.

Digital postkasse

Sivilombudet ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Vi kan ikke sende deg sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post fra det offentlige. Det finnes to leverandører av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Velg digital postkasse på nettsiden til Norge.no

Henvendelser på e-post

Du kan også henvende deg via e-post, men dette bør benyttes til enkle spørsmål som ikke inneholder sensitive opplysninger og informasjon av personlig karakter.

Klageskjema

Her finner du informasjon om å klage til Sivilombudet

Organisasjonsnummer: 974 761 270

Sivilombudet benytter elektronisk faktura, se vår fakturaadresse.

Tips oss

Tips oss

Sivilombudet kan på eget initiativ undersøke saker eller områder hvor vi mistenker at det begås feil. Har du tips om forhold i kommunal, fylkeskommunal eller statlig forvaltning du mener vi bør se nærmere på, kan du sende oss et tips om det.

Les mer om tips til Sivilombudet

Mediekontakt

Vi kan hjelpe journalister med informasjon om innholdet i ulike saker og opplysninger om saksgangen. Ringer du om en sak som ikke er avsluttet, kan det være vanskeligere å hjelpe. Av hensyn til klageren, vil vi normalt ikke bekrefte om vi har mottatt en klage som gjelder personsensitive forhold eller ansettelsesforhold.

I de sakene som har vært tatt opp til nærmere undersøkelse vil Sivilombudet gi uttrykk for sin mening om saken i form av en uttalelse. De fleste uttalelsene er offentlige og legges ut fortløpende på nettsidene. Det forekommer likevel at uttalelser ikke blir publisert på grunn av personvernhensyn.

Mediekontakt

Er du ikke journalist, må du ringe sentralbordet på +47 22 82 85 00 (mellom kl. 10 og 14), som setter deg i kontakt med riktig person.

Turid Årsheim
Kommunikasjonsrådgiver
tlf. 99788939
tar@sivilombudet.no

Ikke send klager til denne e-postadressen.

Logging av mediehenvendelser

Alle mediehenvendelser til Sivilombudet blir journalført.

Vi registrerer også pressehenvendelser til Sivilombudet i verktøyet Medieloggen, med opplysninger om navn, redaksjon, kontaktinformasjon, og hva henvendelsen gjelder. Informasjonen vil ikke bli benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsene. Dersom du ikke ønsker at kontaktinformasjonen din eller henvendelsen din skal loggføres, eller hvis du ønsker at vi skal slette opplysninger fra tidligere henvendelser, ta kontakt med oss. Vi sletter opplysningene i Medieloggen etter tre år.

Her finner du publiserte uttalelser

Se også: Innsyn og offentlig journal

Hanne Harlem

Sivilombud

Birthe Aspehaug Buset

Avdelingssjef - Avdeling 1

Maria Bakke

Avdelingssjef - Allmenn avdeling

Joakim Øren

Avdelingssjef - Avdeling 2

Annette Dahl

Avdelingssjef - Avdeling 3

Helga Fastrup Ervik

Avdelingssjef - Torturforebygging

Solveig Antila

Administrasjonssjef

Trude Julie Dommerud

Kommunikasjonssjef