Kontakt

Sentralbord

Åpningstider sentralbord: Hverdager 10.00–14.00

Telefon: 22 82 85 00
Grønt nummer: 800 800 39

Det er gratis å ringe grønt nummer.

E-post: postmottak@sivilombudet.no

Postadresse: Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo

Besøksadresse:  Akersgata 8, Oslo

Resepsjonen har åpningstid 08.00–16.00 på hverdager

Sivilombudsmannen byttet navn til Sivilombudet da ny sivilombudslov trådte i kraft 1. juli 2021.

  • Du kan ringe sentralbordet for å settes i kontakt med saksbehandler. Vet du ikke hvem du skal kontakte vil sentralbordet hjelpe deg.

  • Du kan også henvende deg via e-post, men dette bør benyttes til enkle spørsmål som ikke inneholder sensitive opplysninger og informasjon av personlig karakter.

  • Skal du besøke oss, må du avtale tid på forhånd.

Klageskjema

Her finner du informasjon om å klage til Sivilombudet

Organisasjonsnummer: 974 761 270

Sivilombudet benytter elektronisk faktura, se vår fakturaadresse.

Mediekontakt

Vi kan hjelpe journalister med informasjon om innholdet i ulike saker og opplysninger om saksgangen. Ringer du om en sak som ikke er avsluttet, kan det være vanskeligere å hjelpe. Av hensyn til klageren, vil vi normalt ikke bekrefte om vi har mottatt en klage som gjelder personsensitive forhold eller ansettelsesforhold.

I de sakene som har vært tatt opp til nærmere undersøkelse vil Sivilombudet gi uttrykk for sin mening om saken i form av en uttalelse. De fleste uttalelsene er offentlige og legges ut fortløpende på nettsidene. Det forekommer likevel at uttalelser ikke blir publisert på grunn av personvernhensyn.

Mediekontakter

Er du ikke journalist, må du ringe sentralbordet på +47 22 82 85 00 (mellom kl. 10 og 14), som setter deg i kontakt med riktig person.

Trude Julie Dommerud
kommunikasjonssjef
Tlf.: 98 43 55 16
E-post: tjd@sivilombudet.no

Ikke send klager til denne e-postadressen.

 

Her finner du publiserte uttalelser

Se også: Innsyn og offentlig journal

Alle mediehenvendelser til Sivilombudet blir journalført.

Vi registrerer også pressehenvendelser til Sivilombudet i verktøyet Medieloggen, med opplysninger om navn, redaksjon, kontaktinformasjon, og hva henvendelsen gjelder. Informasjonen vil ikke bli benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsene. Dersom du ikke ønsker at kontaktinformasjonen din eller henvendelsen din skal loggføres, eller hvis du ønsker at vi skal slette opplysninger fra tidligere henvendelser, ta kontakt med oss. Vi sletter opplysningene i Medieloggen etter tre år.

 

Hanne Harlem

Sivilombud

Birthe Aspehaug Buset

Avdelingssjef - Avdeling 1

Maria Bakke

Avdelingssjef - Allmenn avdeling

Joakim Øren

Avdelingssjef - Avdeling 2

Annette Dahl

Avdelingssjef - Avdeling 3

Helga Fastrup Ervik

Avdelingssjef - Torturforebygging

Solveig Antila

Administrasjonssjef

Trude Julie Dommerud

Kommunikasjonssjef