Uttalelser og rapporter

Her finner du ulike publikasjoner fra Sivilombudet.

Veiledningshefter fra Sivilombudet

Sivilombudets veiledningshefter og temarapporter er ment å rettlede forvaltningen til riktig saksbehandling på områder der vi erfarer at det ofte skjer feil.

Siste uttalelser

Flere uttalelser

Siste rapporter fra forebyggingsenheten

Finn besøksrapporter