Klage til Sivilombudet

  • Du kan klage til Sivilombudet hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Det kan for eksempel være hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte.
  • Sivilombudet er et kontrollorgan utenfor forvaltningen, som kan foreta en rettslig og objektiv vurdering av klagen din.
  • Det er i første rekke konkrete saker som er endelig avgjort av forvaltningen i løpet av det siste året Sivilombudet kan undersøke nærmere. Du må derfor først ha brukt klagemulighetene i forvaltningen.
  • Sivilombudet behandler også klager på lang saksbehandlingstid og manglende svar fra forvaltningen.
  • Det er gratis å klage.
  • Når du har sendt inn klagen, får du en bekreftelse på at klagen er sendt inn. Du får deretter et svar fra oss innen tre uker.

Les informasjonstekst på nordsamisk / Diehtu davvisámegillii