Klage til Sivilombudet

For å minske smittefaren bes publikum om å kontakte oss elektronisk og unngå innsending av papirer. Benytt klageskjemaet til klager og vår e-postadresse til annen kontakt. Sensitive dokumenter må fremdeles sendes ved hjelp av klageskjemaet eller i vanlig post.
  • Du kan klage til Sivilombudet hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Dette kan for eksempel være hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte.
  • Sivilombudet er et kontrollorgan utenfor forvaltningen, som kan foreta en rettslig og objektiv vurdering av klagen din.
  • Det er i første rekke konkrete saker som er endelig avgjort av i forvaltningen løpet av det siste året ombudsmannen kan undersøke nærmere. Du må derfor først ha benyttet klagemulighetene i forvaltningen.
  • I tillegg til endelige avgjørelser, behandler Sivilombudet også saker om lang saksbehandlingstid og manglende svar fra forvaltningen.
  • Det er gratis å klage.

Når du trykker på «send» i siste steg av klageskjemaet, får du en bekreftelse på at klagen er sendt inn. Du får deretter et svar fra oss innen tre uker.