Ledige stillinger

Søk etter ledige stillinger på Jobbnorge

 

Jobb hos Sivilombudet

Sivilombudet er Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen. Sivilombudet er en selvstendig og uavhengig instans med to mandater:

  • Kontroll av forvaltningen på bakgrunn av klager fra enkeltpersoner
  • Forebygging av tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

Arbeidsområdene omfatter nær sagt alle rettsområder som behandles av offentlig forvaltning. Som ansatt hos Sivilombudet får du faglig utfordrende og meningsfylte oppgaver – ofte knyttet til dagsaktuelle saker – samt muligheten til å utvikle deg i et inspirerende og sosialt arbeidsmiljø. Sivilombudet tilbyr oversiktlige arbeidsbetingelser med lønn og arbeidsvilkår etter hovedtariffavtalene i Staten. Vi har fleksibel arbeidstid, betalt overtid, fokus på inkluderende arbeidsliv, medlemskap i Statens pensjonskasse og gode muligheter til å delta på kurs og etterutdanning. Sivilombudet ser stadig etter medarbeidere med solide faglige kvalifikasjoner og interesse for offentlig forvaltning, menneskerettigheter og kompetanse innen arbeidsområdene som faller under forebyggingsmandatet. Ledige stillinger av lengre varighet kunngjøres og besettes etter alminnelig konkurranse.

Studentstillinger

Som studentansatt hos Sivilombudet får du bidra til økt rettssikkerhet ved å behandle klager fra personer som mener forvaltningen har begått en urett. Arbeidet innebærer ansvar for egne saker, og du vil delta i utarbeidelsen av grunnlaget for Sivilombudets uttalelser. En jobb hos Sivilombudet er høyt verdsatt, og det er stor konkurranse om stillingene. Studenter som arbeider hos oss må ha fullført tredje studieår på master i rettsvitenskap, med meget gode resultater.

Studentstillinger

Deltidsstilling, sommervikariat og praktikantstillinger  – Stillingene kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse.