Om Sivilombudet

Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet) skal føre kontroll med den offentlige forvaltningen og alle i dens tjeneste for å hindre at det øves urett mot den enkelte, og for å bidra til at forvaltningen respekterer og sikrer menneskerettighetene.

Les mer

Saksområder for klager

Sivilombudet vurderer klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Klagesakene omfatter de fleste rettsområder som behandles av det offentlige.

Arbeidsområder under forebyggingsmandatet

Sivilombudets forebyggingsenhet foretar besøker steder der mennesker er frihetsberøvet, for eksempel fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.