Rådgivende utvalg

Det slås fast i sivilombudsloven at Sivilombudet skal ha et rådgivende utvalg som skal bidra med kompetanse, informasjon, råd og innspill til forebyggingsarbeidet.

Rådgivende utvalg er sammensatt av 18 medlemmer fra organisasjoner som har kompetanse på områder som er viktig for forebyggingsarbeidet, som menneskerettigheter, barn, likestilling- og diskriminering, samt brukererfaringer fra ulike sektorer og kunnskap om forholdene for ulike grupper som er fratatt friheten.

Forebyggingsenheten har tre årlige møter med rådgivende utvalg, i tillegg til løpende dialog ved behov.

Medlemmer forebyggingsenhetens rådgivende utvalg 2023-2024:

 • Advokatforeningen
 • Amnesty International Norge
 • Barneombudet
 • Jussbuss
 • Landsforeningen We Shall Overcome
 • Legeforeningens menneskerettighetsutvalg
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Mental Helse Ungdom
 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
 • Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg
 • Pårørendealliansen
 • Røde Kors
 • WayBack
 • For Fangers Pårørende (FFP)
 • Nora Sveaas, Professor emeritus, Universitetet i Oslo, tidligere medlem av FNs torturkomité (CAT) 2005-2013 og tidligere medlem i FNs underkomite for torturforebygging (SPT) 2014-2018.
 • Georg Høyer, Professor emeritus, Universitetet i Tromsø, medlem av Europarådets torturforebyggingskomité (CPT) 2012-2022.
 • Asbjørn Rachlew, Politioverbetjent og forsker, Politihøgskolen og Norsk senter for menneskerettigheter, medlem av europarådets torturforebyggingskomité (CPT) siden 2022