Rådgivende utvalg

Det slås fast i sivilombudsloven at Sivilombudet skal ha et rådgivende utvalg som skal bidra med kompetanse, informasjon, råd og innspill til forebyggingsarbeidet.

Rådgivende utvalg er sammensatt av 18 medlemmer fra organisasjoner som har kompetanse på områder som er viktig for forebyggingsarbeidet, som menneskerettigheter, barn, likestilling- og diskriminering, samt brukererfaringer fra ulike sektorer og kunnskap om forholdene for ulike grupper som er fratatt friheten.

Forebyggingsenheten har tre årlige møter med rådgivende utvalg, i tillegg til løpende dialog ved behov.

Rådgivende utvalg består av følgende organisasjoner: