Sivilombudet skal føre kontroll med den offentlige forvaltningen for å hindre urett mot den enkelte.

Vårt sentralbord har begrenset bemanning fra 27.-28. mai, så det kan ta litt tid å få svar.

Klage

Sivilombudet undersøker klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen.

Klagehjelp til barn og unge

Sivilombudet undersøker klager fra barn og unge som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen.

Torturforebygging

Sivilombudet arbeider for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten.