Medarbeidere

Forebyggingsenheten er tverrfaglig sammensatt og består av ansatte med ulik fagkompetanse og yrkesbakgrunn. Tverrfagligheten i enheten gjør at medarbeiderne utfyller hverandre og bidrar til bred faglig og metodisk kompetanse.

Ønsker du å kontakte forebyggingsenheten, se kontaktinformasjon.

 Helga Fastrup Ervik, avdelingssjef

Helga er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har bred kompetanse innen menneskerettighetsfeltet. Hun kom til Sivilombudet fra stillingen som direktør for Avdeling for rettferd og inkludering i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Tidligere har hun blant annet vært underdirektør i Seksjon for menneskeretter og demokrati i FN-avdelingen i Utenriksdepartementet.

E-post: hfe@sivilombudet.no

Johannes Flisnes Nilsen, seniorrådgiver

Johannes er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, med spesialisering innen menneskerettigheter og flyktningrett fra University of Cape Town. Han har jobbet hos Sivilombudet siden etableringen av forebyggingsmandatet i 2014. Tidligere har han vært ansatt som seniorkonsulent ved Norsk senter for menneskerettigheter. Johannes er også redaksjonsmedlem i tidsskriftet Kritisk Juss og har skrevet juridiske artikler om temaer som sosiale rettigheter og soningsforhold i fengsel. Han er også medlem av Skandinavisk isolasjonsnettverk (SI).

E-post: jfn@sivilombudet.no

Jonina Hermannsdottir, seniorrådgiver

Portrettbilde, Jonina Hermannsdottir

Jonina er utdannet kriminolog fra Universitetet i Oslo, og har lang arbeidserfaring fra kommune og stat med sårbare mennesker, særlig bostedsløse personer. Hun har arbeidet innenfor psykisk helsevern for voksne og har arbeidserfaring fra fengsel både på Island og i Norge. Jonina kom fra stillingen som seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

E-post: jnh@sivilombudet.no

Mette Jansen Wannerstedt, seniorrådgiver

Portrettbilde, Mette Jansen Wannerstedt

Mette er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo. Hun har bred metodisk og analytisk kompetanse. Mette har lang erfaring som forvaltningsrevisor i Riksrevisjonen, der hun også jobbet som rådgiver for Riksrevisjonene i Zambia. Hun har jobbet i psykisk helsevern for voksne og for barn. Før hun startet hos Sivilombudet jobbet hun i Helsedirektoratet, avdeling for levekår og helse.

E-post: mjw@sivilombudet.no

Christian Ranheim, seniorrådgiver – i permisjon

Christian er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har bred erfaring fra menneskerettighetsfeltet. Han var ansatt i 10 år ved Norsk Senter for Menneskerettigheter, og har jobbet internasjonalt blant annet i Bosnia og Herzegovina, Øst-Timor og Sri Lanka. Før han startet hos Sivilombudet var han leder for det svenske Raoul Wallenberginstituttets kontor i Jakarta, Indonesia.

Jannicke Godø, seniorrådgiver

Jannicke er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2006. Hun kommer fra en stilling som prosjektleder i Bydel Stovner i Oslo kommune. Før dette har hun jobbet i ulike deler av psykisk helsevern for barn/ungdom og voksne.

E-post: jgo@sivilombudet.no

Silje Sønsterudbråten, seniorrådgiver

Silje har en tverrfaglig mastergrad i Peace and Conflict studies fra Universitetet i Oslo. Hun kom til Sivilombudet fra Forskningsstiftelsen Fafo der hun har jobbet som forsker i 7 år. Hun har bred kvalitativ forskningskompetanse og erfaring med feltarbeid og intervjuer med sårbare grupper. Hun har også erfaring som politisk rådgiver på Stortinget.

E-post: sis@sivilombudet.no

 

Pia Kristin Lande, seniorrådgiver – i permisjon

Pia Kristin Lande er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo med en spesialisert mastergrad i folkerett (LL.M.) fra London School of Economics. Pia har arbeidet for Ombudsmannen i British Columbia, Canada og som etterforsker for FNs interne kontroll organ (OIOS) i New York. Hun har også tidligere arbeidet for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Syria og hatt et opphold ved Rwanda domstolen (ICTR) som trainee.

Helen Håkonsholm, seniorrådgiver

Helen er utdannet kriminolog fra Universitetet i Oslo. Hun har også politiutdannelse og en mastergrad i sikkerhetsledelse og kulturforståelse fra Handelshøyskolen BI. Helen har tidligere jobbet som observatør i Ukraina for Flyktninghjelpen og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Helen har lang erfaring som etterforsker i politiet, blant annet fra krigsforbryterteamet ved Kripos.

E-post: hhk@sivilombudet.no

Aruna Eide Skingen

Aruna er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har i tillegg til jussen studert emner innen psykologi, filosofi og statsvitenskap.  Hun kommer fra stilling som utreder i Borgarting lagmannsrett.

E-post: ask@sivilombudet.no