Sivilombudets årsmelding

Sivilombudet avgir hvert år en årsmelding til Stortinget om sin virksomhet i det foregående året, dokument 4.

I årsmeldingen redegjøres det blant annet for klagebehandlingen og for saker der forvaltningen kritiseres, for hvilke steder som er besøkt under forebyggingsmandatet og for viktige funn under disse besøkene.