• Forside
  • Årsmeldinger for Sivilombudet

Årsmeldinger for Sivilombudet

Forside av "Årsmelding for 2023" Sivilombudet - sort omslag med et trekantet bilde av en vei gjennom grønn natur

Sivilombudet avgir hvert år en melding til Stortinget om virksomheten foregående året. I årsmeldingen redegjøres det bl.a. for virksomhetens alminnelige forhold og for utvalgte forvaltningsrettslige spørsmål av generell interesse. Årsmeldingene til og med 2014 inneholder referater fra et utvalg av uttalelsene. Fra 2015 finnes disse publisert på nettsidene. Frem til 01.07.2021 var navnet vårt Sivilombudsmannen.

Årsmelding for 2022 (nettutgave)

Årsmelding for 2022 (pdf)

Årsmelding for Sivilombudet 2021 – nettutgave

Årsmelding for Sivilombudet 2021 – pdf

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2020

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2019

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2018

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2017

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2016

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2015

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2014

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2013

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2012

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2011

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2010

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2009

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2008

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2007

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2006

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2005

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2004

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2003

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2002

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2001

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2000

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1999

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1998

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1997

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1996

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1995

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1994 

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1993 

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1992

 

 

 

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1991

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1990

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1989

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1988

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1987

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1986

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1985

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1984

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1983

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1982

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1981

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1980

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1979

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1978

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1977

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1976

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1975

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1974

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1973

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1972

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1971

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1970

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1969

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1968

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1967

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1966

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1965

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1964

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1963