Informasjon til barn og unge

Denne nettsiden er for barn og unge som vil vite mer om hva Sivilombudet gjør og hva som skjer når forebyggingsenheten kommer på besøk til en institusjon. Her kan du også lese rapportene vi skriver etter besøk, finne kontaktinformasjon og se hvem som jobber i Sivilombudets forebyggingsenhet.