• Forside
 • Vil du tipse oss om urett eller systemfeil i forvaltningen?

Vil du tipse oss om urett eller systemfeil i forvaltningen?

Sivilombudet kan på eget initiativ undersøke saker eller områder hvor vi mistenker at det begås feil. Har du tips om forhold i kommunal, fylkeskommunal eller statlig forvaltning du mener vi bør se nærmere på, send oss en e-post: tips@sivilombudet.no. Skriv gjerne “tips” i emnefeltet.

Eksempler på hva du kan tipse om

 • at et departement gjentatte ganger ikke svarer på innsynskrav
 • at en statsforvalter har en praksis som er i strid med loven
 • at en kommune bruker gjennomgående uforholdsmessig lang tid på å behandle en type sak og uten at det sendes foreløpig svar og eventuelle forsinkelsesmeldinger
 • ulovlige sanksjoner i et fengsel

Oversikt over våre saksområder finner du her:  Saksområder klage

Hvis du vil klage på et vedtak som er fattet av forvaltningen, må du klage til oss via vårt klageskjema. Informasjon om å klage til Sivilombudet finner du her:

Klage til Sivilombudet 

Et tips bør inneholde

 • hvilket forvaltningsorgan du mener har gjort feil
 • konkret beskrivelse av hva feilen består i
 • eventuell henvisning til kilder eller andre opplysninger om saken
 • kontaktinformasjon dersom vi kan kontakte deg for flere opplysninger

Hva skjer med tipset?

Vi går gjennom alle tips vi mottar og vurderer etter en gjennomgang om vi skal igangsette nærmere undersøkelser. Tips blir fulgt opp av den avdelingen hos Sivilombudet som har ansvaret for saksområdet.

Som hovedregel besvarer vi ikke tips, men det kan skje at vi kontakter deg hvis vi har behov for ytterligere informasjon.

Tips og offentlighet

Du velger selv om du vil tipse anonymt eller under fullt navn. Uansett om du oppgir navn eller tipser oss anonymt, vil tipset bli arkivert og journalført. Vi følger sivilombudslovens bestemmelser om dokumentoffentlighet. Det betyr at opplysninger som ikke er unntatt fra offentlighet hos ombudet,  vil kunne bli offentliggjort på ombudets offentlige journal eller bli gitt innsyn i.

Taushetsbelagte opplysninger er alltid unntatt offentlighet. Sivilombudet har taushetsplikt om noens personlige forhold og drifts- eller forretningshemmeligheter. Opplysninger som er underlagt taushetsplikt forankret i annen lovgivning vil det heller ikke gis innsyn i. Sivilombudet kan også unnta dokumenter og opplysninger fra offentlighet hvis særlige grunner tilsier det.

Hvordan tipse Sivilombudet

Tips kan gis via

 • vanlig e-post: tips@sivilombudet.no. Skriv gjerne “tips” i emnefeltet. (NB! Du bør ikke bruke e-post til sensitive opplysninger eller informasjon av personlig karakter.) Anonyme tips må sendes fra en anonym e-postadresse
 • telefon: 22 82 85 00 (mellom 10 og 14 på hverdager)
 • brev: Sivilombudet, Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo

Takk for at du tipser oss!