Veiledningshefter fra Sivilombudet

Sivilombudets veiledningshefter og temarapporter er ment å rettlede forvaltningen til riktig saksbehandling på områder der vi erfarer at det ofte skjer feil. Veiledningsheftene finnes både digitalt og i papir.