Polski

Odwołanie do rzecznika praw obywatelskich (Sivilombudet)

 • Zadaniem rzecznika praw obywatelskich jest sprawowanie kontroli nad administracją publiczną, by zapobiec niesprawiedliwości wobec obywatela.
 • Możesz odwołać się do rzecznika praw obywatelskich, jeżeli uważasz, że zostałeś narażony na niesprawiedliwość lub błąd ze strony administracji publicznej. Przykładowo możesz być zdania, że decyzja lub orzeczenie jest błędne lub Twoja sprawa nie została rozpatrzona we właściwy sposób.
 • Rzecznik praw obywatelskich jest organem kontrolującym administrację publiczną i może dokonać prawnej i obiektywnej oceny Twojego odwołania.
 • Odwoływanie się do rzecznika praw obywatelskich jest bezpłatne.

Kiedy możesz odwołać się do rzecznika praw obywatelskich?

 • Możesz złożyć odwołanie, kiedy organ administracyjny (władze publiczne, takie jak gmina, administracja państwowa lub departament) zajmie ostateczne stanowisko w Twojej sprawie. Przed odwołaniem się do rzecznika praw obywatelskich musisz najpierw skorzystać z prawa do złożenia odwołania do tego organu administracyjnego.
 • Jeżeli Twoje odwołanie dotyczy długiego czasu rozpatrywania sprawy lub braku odpowiedzi, możesz odwołać się do rzecznika praw obywatelskich w okresie, gdy sprawa w dalszym ciągu jest rozpatrywana. Należy pamiętać, że konieczne jest uprzednie upomnienie się o odpowiedź. Upomnienie musi mieć formę pisemną i należy dołączyć je do odwołania do rzecznika praw obywatelskich.
 • Musisz odwołać się w ciągu jednego roku.

Kto może odwołać się do rzecznika praw obywatelskich?

 • Każdy może złożyć odwołanie.
 • Możesz również złożyć odwołanie w imieniu innej osoby, jednak konieczne jest wtedy przedłożenie pełnomocnictwa (dokumentu uprawniającego do działania w imieniu innej osoby).

Od czego możesz się odwołać?

 • plan i budowa
 • ubezpieczenie społeczne i emerytura
 • usługi zdrowotne i opiekuńcze
 • pomoc socjalna i ochrona praw dzieci
 • sprawy dotyczące zatrudnienia
 • podatki i opłaty
 • sprawy dotyczące cudzoziemców
 • jawność i wgląd
 • policja i prokuratura
 • przemysł, rolnictwo i hodowla reniferów
 • służba więzienna
 • siły zbrojne

Ponadto rzecznik praw obywatelskich rozpatruje wiele odwołań dotyczących długiego czasu rozpatrywania spraw oraz braku odpowiedzi.

Od czego nie możesz się odwołać?

 • decyzje sądów
 • sprawy, w których stanowisko zajął parlament (Stortinget)
 • decyzje podjęte przez rząd (posiedzenia rządowe)
 • spory między osobami prywatnymi
 • sprawy rozstrzygnięte przez zarząd gminy lub okręgu (z pewnymi wyjątkami)
 • sprawy, od których można odwołać się do komisji EOG (parlamentarnej komisji kontrolnej do spraw wywiadu, nadzoru i służb bezpieczeństwa)

W jaki sposób należy się odwołać?

 • Przede wszystkim musisz wykorzystać wszystkie możliwości odwołania się do organu administracyjnego. W celu uzyskania dalszych wskazówek dotyczących swojej sprawy, skontaktuj się z organem publicznym, który wydał decyzję.
 • Skorzystaj z formularza odwołania do rzecznika praw obywatelskich:
  formularz w języku angielskim
  formularz w języku norweskim
 • Należy odwołać się w języku norweskim lub angielskim.
 • Pamiętaj o załącznikach. Dołącz wszystkie ważne dokumenty.
 • Po przesłaniu odwołania otrzymasz potwierdzenie jego wysłania. Następnie otrzymasz od nas odpowiedź w ciągu trzech tygodni.

Informacje kontaktowe

Skontaktuj się z nami, jeżeli nie jesteś pewien, czy rzecznik praw obywatelskich może rozpatrzyć Twoje odwołanie lub nie masz pewności, w jaki sposób je napisać. W naszej centrali pracują pracownicy rzecznika praw obywatelskich, mówiący po norwesku i angielsku.

Telefon: +47 22 82 85 00 (codziennie w godz. 10:00-14:00)

Zielony numer: 800 800 39

E-mail: postmottak@sivilombudet.no

Na e-mail należy przesyłać proste pytania, które nie zawierają wrażliwych informacji oraz informacji o osobistym charakterze.

Jeżeli nie masz możliwości skorzystania z naszego formularza, możesz wysłać podpisane pisemne odwołanie na poniższy adres:

Adres korespondencyjny:

Sivilombudet
Postboks 3 Sentrum
0101 Oslo

Adres siedziby:

Akersgata 8, Oslo

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszamy również na naszą stronę internetową w języku angielskim. Znajduje się tam też krótka animacja w tym języku: https://www.sivilombudet.no/en/klage-til-sivilombudet/