Torturforebygging

Mennesker som er fratatt friheten er spesielt sårbare og befinner seg i en utsatt situasjon. Frihetsberøvelse øker risikoen for å bli utsatt for tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling. Stortinget har gitt Sivilombudet et særskilt ansvar for å undersøke hvordan frihetsberøvedes rettigheter ivaretas og for å forebygge krenkelser.

Les mer