Organisasjon

Sivilombudets kontor har om lag 70 stillinger, fordelt på fem ulike fagavdelinger og en administrasjon. Om lag 50 av medarbeiderne er jurister.

Virksomheten består av tre avdelinger som behandler klagesaker fra personer som mener å ha vært utsatt for urett fra forvaltningen, allmenn avdeling og organisasjonsavdelingen. I tillegg arbeider Sivilombudet under et forebyggingsmandat fra FN  for å forebygge tortur og umenneskelig behandling der noen er fratatt friheten.

Se oversikt over Sivilombudets ansatte

Strategi 2023-2024

I strategiplanen er målet at Sivilombudet skal arbeide for at den enkelte ikke utsettes for urett fra forvaltningen. Visjonen er å være en kjent og tydelig stemme mot urett. Sivilombudets verdier kan blant annet oppsummeres i stikkordene troverdig, objektiv og uavhengig, respekt for enkeltmennesket og resultatorientert.

Frem til 1. juli 2021 var navnet vårt Sivilombudsmannen.

Sivilombudets strategiplan, 2023-2024