• Forside
  • Innsyn og offentlig journal

Innsyn og offentlig journal

Sivilombudets offentlige journal

Sivilombudets offentlige journal inneholder opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra Sivilombudet.

Vi bruker eInnsyn, den felles publiseringstjenesten for offentlige virksomheter, til å publisere postjournalen på internett.

Her kan du søke i eInnsyn

Du kan også bestille innsyn ved å sende en forespørsel per e-post til vårt postmottak: postmottak@sivilombudet.no. Du kan be om innsyn hvis du ikke kjenner saksnummeret. Beskriv så godt du kan hva du ønsker innsyn i.

Normalt vil henvendelsen bli behandlet i løpet av 1–3 virkedager.

Sivilombudets postjournal på eInnsyn viser foreløpig ikke informasjon om kopimottakere. Det skyldes en teknisk begrensning som vi arbeider med å løse. Inntil dette er i orden kan du få innsyn i postjournaler der kopimottakere er synlig ved å sende en e-post til postmottak@sivilombudet.no

Sivilombudets journalposter fra før 01.11.2022 er ikke tilgjengelig på eInnsyn.

Klager som gjelder offentlighet og innsyn

Her finner du uttalelser fra Sivilombudet i saker som gjelder offentlighet og innsyn

Her finner du informasjon om å klage til Sivilombudet

Innsynsguiden

Her finner du Sivilombudets innsynsguide, en veileder basert på Sivilombudets behandling av innsynssaker.