Innsyn og offentlig journal

Innsyn i Sivilombudets dokumenter

Den som ønsker å se et dokument eller en sak hos Sivilombudet, kan be om dette ved hjelp av bestillingsknappen nedenfor, eller ved å sende en e-post (postmottak@sivilombudet.no).

For å bestille innsyn, må du oppgi saksnummer og/ eller dokumentnummer som du finner knyttet til den enkelte sak. Normalt vil henvendelsen bli behandlet i løpet av 1–3 virkedager.

Be om innsyn

Offentlig journal

Sivilombudets offentlige journal inneholder offentlige  opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra Sivilombudet. Journalen er tilgjengelig i ti dager etter at den er lagt ut.

Last ned journal: