Særskilde meldingar

Sivilombodet gjennomfører undersøkingar av eige tiltak, av forvaltninga si saksbehandling. Gjennom særskilde meldingar orienterer Sivilombodet Stortinget om nokre av undersøkingane.