KLAGEHJELP TIL BARN

Klagehjelp til barn og unge

 

Alle barn og unge har rett til å bli hørt i alle saker som handler om dem selv. Du har rett til å si hva du tenker og mener om det som skjer med deg. Hvis du ikke har blitt hørt i en sak som blant annet gjelder helsen din, skolegangen din eller hvordan du har det på institusjon, kan du klage til Sivilombudet.

* Eksempler på hva du kan klage på * * Eksempler på hva du kan klage på * * Eksempler på hva du kan klage på * * Eksempler på hva du kan klage på *
Amina, 14 år:
Jeg har ventet kjempelenge på svar på søknaden min om å få bli i Norge.

Andrine, 16 år
De ansatte på institusjonen lar meg aldri bruke mobilen min.

Lars, 12 år
Foreldrene mine tvinger meg til å bytte skole selv om jeg ikke vil.

David, 13 år:
Politiet ransaket meg på gaten. Det var veldig ubehagelig, og jeg hadde ikke gjort noe galt.

Maria 15 år
Jeg har fått vedtak om spesialundervisning, men jeg vil ikke ha det.

Anne 12 år
Psykologen på PPT har skrevet noe om meg som ikke stemmer.

Hva trenger du hjelp med?

Hva kan du klage på?

 • hvordan du har det på institusjonen
 • tvang fra offentlig ansatte
 • barneverntjenesten
 • helsehjelp du får
 • at du ikke får helsehjelp du trenger
 • brudd på taushetsplikt
 • skoletilbud og hvordan du har det på skolen

Det er best å klage til Statsforvalteren først. Hvis du ikke er fornøyd med svaret fra Statsforvalteren, kan du klage til Sivilombudet. Er du usikker på hvem du kan klage til, så ta kontakt med oss.

Hva kan du ikke klage på?

 • lommepenger
 • skjermtid
 • venner
 • butikker
 • en dom/ en domstol
Illustrasjon av 3 personer

Hva skjer når du klager?

Vi ser på klagen din

Vi kommer til å se på klagen din, men det kan ta noen dager før du får svar.

Du får svar på klagen din

Så snart vi har sett på klagen din får du svar fra oss. Vi kontakter deg for å snakke om veien videre.

Hva skjer videre?

Hvis vi mener at noen har gjort feil i saken din, kan vi be dem om å rette det opp.

Trenger du noen å snakke med?
Ring eller chat Kors på halsen!

800 333 21

Kontakt oss gjennom kontaktskjemaet vårt hvis du er usikker på om du kan klage til oss.

Hvis du vil sende inn en skriftlig klage, kan du fylle ut klageskjemaet vårt (Du trenger ikke fylle ut alle feltene, bare de med stjerne):

Kontakt oss

Telefon: +47 22 82 85 00
Grønt nummer: +47 800 80039
Åpningstider sentralbord: 10.00-14.00

Akersgata 8
Organisasjonsnummer: 974 761 270