Personvernerklæring

Sikkerheten din og personvernet ditt er viktig for oss. Les mer om hva personvern er, og hvordan vi tar vare på ditt personvern her.

Hva er personopplysninger?

Når du sender inn kontaktskjemaet til Sivilombudet, deler du informasjon om deg selv med oss.

Opplysninger om deg kan være navnet ditt, alderen din og telefonnummeret ditt. Dette kalles personopplysninger – personlige opplysninger.

Du eier opplysninger om deg selv og skal selv få velge når du vil dele dem med andre. Hvis du er under 18 år, kan det likevel noen ganger være slik at foreldrene dine, omsorgspersonen din eller vergen din, bestemmer over noen av personopplysningene dine. Da kan de dele dem med for eksempel skolen du går på.

Når du velger å dele personopplysningene dine med andre, samtykker du. Det betyr ikke at de du deler dem med, kan gjøre hva de vil med personopplysningene dine. Dere må være enige på forhånd om hva personopplysningene dine skal brukes til.

Hva er personvern?

Når vi mottar personopplysninger om deg, sier vi at vi behandler personopplysningene dine. Vi blir da behandlingsansvarlig for disse opplysningene.

Det er vårt ansvar å behandle personopplysninger på en lovlig måte. Du har rett til å få informasjon om hvem vi er, hvorfor vi behandler personopplysninger om deg, og hvordan vi behandler disse opplysningene

Lov om personvern

I 2018 fikk Norge en ny lov om personvern. Loven om personvern er nesten lik for alle medlemslandene i EU og EØS. Personvernet ditt handler om privat- og familielivet ditt, og om at alle mennesker må respektere privatlivet ditt.

Den europeiske menneskerettskonvensjonen og Norges Grunnlov har bestemt at alle mennesker har rett til privat- og familieliv.

Det betyr at myndighetene i Norge, som er staten og kommunene, ikke har lov til å krenke din rett til privatliv. Staten og kommunene skal jobbe for at privatlivet ditt og den personlige integriteten din blir passet på.

Taushetsplikt og avvergingsplikt

Vi som jobber hos Sivilombudet har taushetsplikt. Det betyr at vi aldri skal dele med andre det du forteller oss når du tar kontakt. Du skal kunne stole på oss. Vi som jobber hos Sivilombudet har samtidig en meldeplikt som kalles avvergingsplikt.

Det betyr at vi må varsle politiet hvis vi får vite at du utsettes for vold eller overgrep, eller hvis det på annen måte er stor fare for livet ditt og helsen din.

Du kan lese mer om avvergingsplikten på plikt.no.

Ellers har vi som jobber hos Sivilombudet, alltid taushetsplikt. Det vil si at du kan fortelle oss det du ønsker å fortelle, og vi skal ikke si det til noen andre. Du skal kunne stole på oss.

Hva slags personopplysninger behandler vi om deg?

Når du sender inn kontaktskjemaet vårt, deler du personopplysninger om deg selv med oss.

Personopplysningene vi mottar fra deg, kan være navnet ditt, alderen din, telefonnummeret ditt eller IP-adressen din.

En IP-adresse er «adressen» til en datamaskin, en telefon eller et nettbrett. IP-adressen skrives som regel med fire heltall med punktum imellom, og kan for eksempel se sånn ut: 101.101.10.101. En IP-adresse er også en personopplysning.

Hvis politiet mener at det er fare for liv og helse etter at vi har varslet, kan de hente ut IP-adressen din for å hjelpe deg så fort som mulig. Det er bare politiet som har tilgang til IP-adressen din. IP-adressen slettes etter én uke.

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Vi hos Sivilombudet behandler personopplysninger som du sender inn til oss gjennom kontaktskjemaet for å kunne svare på spørsmål og hjelpe deg videre hvis du ønsker å klage.

Vi ber kun om at du sender oss de opplysningene som er nødvendige for at vi skal kunne ta kontakt med deg.

Dette kalles formålsbegrensning, og det betyr at du kun gir fra deg opplysninger om deg selv som er nødvendige for at vi skal kunne svare på spørsmålene dine. På den måten passer du på ditt eget personvern og på at du aldri gir fra deg flere opplysninger om deg selv enn det som er nødvendig. Da verner du om privatlivet ditt.

Du velger fritt om du vil dele personopplysningene dine med oss

Når du skriver opplysninger om deg selv i kontaktskjemaet, eller forteller oss ting på telefonen, velger du fritt om du ønsker å gjøre dette. Det er du som samtykker til at vi kan få personopplysningene dine for å svare på spørsmål fra deg.

Vi har alltid en plikt til å behandle personopplysningene dine lovlig, og vi kan ikke dele dem med noen andre eller bruke dem til noe annet enn å svare på spørsmålene dine.

Personopplysninger i kontaktskjemaet

Vi sletter opplysningene du har lagt inn i kontaktskjemaet etter at vi har tatt kontakt med deg. Det er bare saksbehandlere hos Sivilombudet som jobber med saker som gjelder barn som har tilgang til opplysningene du har lagt inn i kontaktskjemaet.

Personopplysninger i klageskjemaet

Hvis du fyller ut klageskjemaet vårt, blir du bedt om å samtykke til at du har gjort deg kjent med hvordan vi håndterer personopplysninger.

Når du sender et elektronisk klageskjema til Sivilombudet, behandles det på lik linje med et vanlig brev med hensyn til taushetsplikt, journalføringsplikt og bestemmelsene i offentlighetsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven. Opplysningene du gir i klagen, blir kun lagret i vår database for å kunne behandle klagen din. Opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger eller av andre virksomheter. Klagen krypteres og sendes til Sivilombudet over en sikker forbindelse.

Du kan når som helst be om innsyn i opplysninger vi behandler om deg og du har rett til å korrigere disse dersom det er registrert feil opplysninger om deg. Hvis du ønsker å be om innsyn i personopplysninger som er lagret om deg, ta kontakt med oss: ung@sivilombudet.no.

Ta kontakt hvis du lurer på noe!

Hvis du har spørsmål eller ønsker å klage på behandlingen vår av personopplysningene dine, kan du sende en klage til personvernombudet vårt. Du kan også sende en klage til Datatilsynet: postkasse@datatilsynet.no – www.datatilsynet.no.

Hvis du lurer på noe om personvern eller hvordan vi hos Sivilombudet behandler personopplysningene dine – ta gjerne kontakt med oss ved å sende oss en e-post. Vi svarer deg så fort vi kan: ung@sivilombudet.no.

Vi hos Sivilombudet har også et eget personvernombud. Sivilombudets personvernombud er Kari Rørstad. Personvernombudet skal passe på at ingen krenker personvernet ditt og integriteten din ved å bruke personopplysningene dine på en ulovlig måte.

Hvis du ønsker å kontakte personvernombudet vårt, kan du sende en e-post til Kari Rørstad på kar@sivilombudet.no.