Media

Her finner du pressemeldinger, mediekontakter, bilder og grafisk materiell til nedlasting.

Dersom du vil be om innsyn i en sak hos Sivilombudet, kan du benytte innsynsskjemaet du finner her.

Vil du klage på avslag om innsyn fra et forvaltningsorgan, må du benytte Sivilombudets elektroniske klageskjema.