Media

Her finn du pressemeldingar, mediekontaktar, bilete og grafisk materiell til nedlasting.

Dersom du vil be om innsyn i ei sak hos Sivilombodet, kan du bestille det frå eInnsyn eller ved å sende ein e-post til postmottak@sivilombudet.no.

Vil du klage på avslag på innsyn frå eit forvaltningsorgan, må du nytte Sivilombodets klageskjema.