Bilder til nedlasting

Bilder av sivilombud Hanne Harlem fra februar 2020.