Bilder til nedlasting

Bilder av sivilombud Hanne Harlem fra februar 2020. Foto: Mona Ødegård

Hanne Harlem, februar 2020

Hanne Harlem, februar 2020

Hanne Harlem, februar 2020

Hanne Harlem, februar 2020

Hanne Harlem, februar 2020

Hanne Harlem, februar 2020

Hanne Harlem, februar 2020

Hanne Harlem, februar 2020