Informasjon til steder som får besøk av Sivilombudet

Har din institusjon fått besøk av Sivilombudet? Her finner du informasjon om hvordan et besøk foregår, og hvilke forventninger Sivilombudet har til aktører som skal svare på anbefalinger fra oss.

Informasjon til ansatte på institusjoner som får besøk av Sivilombudets forebyggingsenhet (plakat, pdf)

Sivilombudets besøk til steder der mennesker er fratatt friheten (brosjyre, pdf)

Hva forventer Sivilombudets forebyggingsenhet av aktører som skal svare på anbefalingene i våre besøksrapporter? (informasjonstekst, pdf)