Rapport om barn i Eidsberg fengsel

Sivilombudet har undersøkt ordningen med tre plasser for mindreårige i Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg.

Undersøkelsen viser at mindreårige plasseres sammen med voksne i fengselet. Sivilombudet mener at praksisen med at barn settes i fengsel sammen med voksne må opphøre.

Les pressemelding om rapporten: Barn skal ikke plasseres i fengsel med voksne