Innsynsguiden

Innsynsguiden er et av Sivilombudets veiledningshefter. Veilederen retter seg både mot de som ber om innsyn, enkeltmennesket eller journalisten, og de som skal behandle kravet, forvaltningen.

Flere av Sivilombudets sentrale uttalelser om innsynsrett er løftet frem som praktiske eksempler for å gi knagger å henge kunnskapen på.

Sivilombudets veiledningshefter og temarapporter er ment å rettlede forvaltningen til riktig saksbehandling på områder der vi erfarer at det ofte skjer feil.

Veiledningsheftene finner du her på våre nettsider, og du kan også bestille trykte utgaver gjennom å sende oss en e-post til postmottak@sivilombudet.no.

Sivilombudets veiledningshefter

Sakskostnader (2024)

Begrunnelser (2023)

Innsynsguiden (2022)

Ansettelser fra A til Å (2021)

Sivilombudsmannens undersøkelser av dispensasjoner i strandsonen (pdf, 2021)