Sivilombudets offentlige journal

Sivilombudets offentlige journal inneholder opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra Sivilombudet. Her finner du informasjon om hvordan du kan be om innsyn.

Sivilombudets offentlige journal er midlertidig utilgjengelig på E-innsyn (den felles publiseringstjenesten for offentlige virksomheter).

I mellomtiden finner du Sivilombudets offentlige journal og skjema for å bestille innsyn her:

Innsyn og offentlig journal