Foto: Sivilombudet

Sivilombudet med høringssvar om nye regler for bruk av politiarrest

Sivilombudet har gitt høringssvar til Politidirektoratets forslag til endringer i reglene for behandling av personer i politiarrest.

Direktoratet foreslår flere endringer i reglene for bruk av maktmidler, som vil bety at politiet vil få den samme adgangen til å benytte maktmidler som i polititjenesten ellers. Dette mener Sivilombudet vil øke risikoen for umenneskelig eller nedverdigende behandling. Vi anbefaler i vårt høringssvar at bruk av maktmidler som pepperspray, bodycuff, spytthette og elektrosjokkvåpen i politiarrest forbys eller begrenses.

Les høringssvaret her: Sivilombudets høringssvar om revidert instruks for bruk av politiets arrester (pdf)