Besøk til Høyås bo- og rehabiliteringssenter, Nordre Follo kommune er avsluttet

I mai 2021 publiserte Sivilombudet sin rapport etter besøk til Høyås bo- og rehabiliteringssenter i Nordre Follo kommune. I september orienterte kommunen om sin oppfølging av anbefalingene som ble gitt i rapporten.

Oppfølging i prosjekt for alle kommunenes sykehjem og omsorgsboliger

Nordre Follo har valgt å legge arbeidet med å følge opp anbefalingene fra Sivilombudet som et eget prosjekt i utviklingsteam helse og mestring. Arbeidet vil omfatte alle sykehjem og omsorgsboliger i kommunen.

Sivilombudet konstaterer at kommunens oppfølging av besøket og rapportens anbefalinger synes å være grundig og på en god måte håndtere utfordringer ombudet pekte på etter vårt besøk.

Oppfølgningen av besøket er avsluttet, men Sivilombudet har bedt om å få tilsendt kommunens prosjektrapport når denne er ferdigstilt i desember 2021.

Her finner du kommunens svarbrev og Sivilombudets avsluttende brev