Mandelareglene: Reviderte standard minimumsregler for behandling av innsatte

FNs standard minimumsregler for behandlingen av innsatte fra 1955 er blitt revidert.

22. mai 2015 vedtok FNs kommisjon for kriminalitetsforebygging og strafferettspleie de reviderte minimumsreglene under sin 24. sesjon. Etter planen skal reglene nå vedtas i FNs generalforsamling i desember 2015. Reglene har en status som tilsvarer de Europeiske fengselsreglene. Selv om reglene ikke er ment å være juridisk bindende, er de et uttrykk for konsensus om minimumsregler for behandlingen av innsatte på verdensbasis. FNs medlemsstater anbefales å implementere dem i sin nasjonale lovgivning og praksis. Reglene inneholder praktiske standarder som er relevante også for Norges vedkommende. De reviderte reglene har fått navnet «Mandelareglene», for å hedre arven etter den avdøde presidenten i Sør-Afrika som tilbrakte mange år i fengsel. Revisjonen av reglene fra 1955 har fokusert på ni tematiske områder, inkludert helsetjenester i fengsler, etterforskning av dødsfall under frihetsberøvelse, disiplinærreaksjoner inkludert begrensninger på bruk av isolasjon, beskyttelse av spesielt sårbare grupper, og uavhengige inspeksjoner. Les mer om revisjonen av minimumsreglene: