To uvarslede besøk gjennomført

22. april delte forebyggingsenheten seg i to besøksteam og gjennomførte to uvarslede besøk. Det første var et nytt besøk til Bjørgvin fengsels ungdomsenhet. Det andre besøket var til steder for frihetsberøvelse på Gardermoen.

Ungdomsenheten

Forebyggingsenheten gjennomførte et varslet besøk til ungdomsenheten på Bjørgvin fengsel 11. februar i år. Da møtte forebyggingsenhetens medarbeidere ledelsen og fengselets helseavdeling. Det ble også gjort en befaring av ungdomsenhetens og helseavdelingens lokaler. På besøkstidspunktet 11. februar var det ingen innsatte tilstede på ungdomsenheten.

Under beøsket 22. april gjennomførte forebyggingsenheten samtaler med innsatte og ansatte på enheten.

Ungdomsenheten ble opprettet i 2009 som et ledd i et nasjonalt prosjekt om barn og straff, og er beregnet for ungdommer mellom 15 og 18 år som sitter i varetekt eller gjennomfører en dom. Ungdomsenheten har en kapasitet på fire plasser.

Bjørgvin fengsels ungdomsenhet (Foto: Statsbygg).
Bjørgvin fengsels ungdomsenhet (Foto: Statsbygg).

Frihetsberøvelse på Gardermoen

Forebyggingsenhetens andre besøksteam besøkte 22. april utreisesenteret på Gardermoen som nylig er opprettet av Politiets utlendingsenhet (PU). Utreisesenteret er ment som et midlertidig ventested ved flyplassen før flyavgang for personer som har fått endelig avslag på asylsøknaden sin og skal uttransporteres.

Forebyggingsenheten besøkte også politiarresten på Gardermoen. Den har status som sekundærarrest i Romerike politidistrikt. I februar 2015 besøkte forebyggingsenheten Lillestrøm sentralarrest, som er Romerike politidistrikts primærarrest. Les rapporten fra besøket til Lillestrøm sentralarrest. 

I tillegg besøkte enheten også Tollvesenets fasiliteter og politiets venteceller på flyplassen.

Politistasjonen på Gardermoen.
Politistasjonen på Gardermoen.