Personaloversikt – vedlegg 1

 

Ombudsmannens kontor – personaloversikt

Ombudsmannens kontor hadde pr. 31.desember 2007 følgende faginndeling og personalsammensetning. Avdelingenes saksområder fremgår av organisasjonskartet i kapittel I.Avdeling 1:

Kontorsjef:                    Bjørn Dæhlin

Nestleder:                     Annicken Sogn

Seniorrådgiver:            Vibeke Woldseth     

Førstekonsulent:         Jan Gunnar Aschim

Førstekonsulent:         Heidi Quamme Kittilsen    

Førstekonsulent:         Tor Sandsbraaten

 

Avdeling 2:

Kontorsjef:                    Eivind Sveum Brattegard

Nestleder:                    Camilla Wohl Sem

Seniorrådgiver:            Anders Blix Gundersen       

Rådgiver:                      Elisabeth Fougner

Førstekonsulent:         Ingvild Bruce

Førstekonsulent:         Stine Elde     

 

Avdeling 3:

Kontorsjef:                    Berit Sollie

Nestleder:                     Bente Kristiansen

Seniorrådgiver:            Mentz Grieg

Rådgiver:                      Camilla Lie

Førstekonsulent:         Eva Grotnæss Barnholdt     

 

Avdeling 4:

Kontorsjef:                     Kai Kramer-Johansen

Nestleder:                     Annette Dahl

Seniorrådgiver:            Christian P. Gundersen

Seniorrådgiver:            Stine R.B. Jarslett

Seniorrådgiver:            Cecilie Karlson

Rådgiver:                      Anne-Karin Nesdam

Rådgiver:                      Johan Nyrerød Spiten

Førstekonsulent:         Gemetchu Hika

 

Avdeling 5:

Kontorsjef:                    Hanne S. Nymoen

Nestleder:                     Kristian Brandt

Seniorrådgiver:            Siv Nylenna

Rådgiver:                      Ola Berg Lande

Førstekonsulent:         Gustav Haver

Førstekonsulent:         Therese Sørli Stange

 

Alle avdelinger:

Kontorsjef:                    Harald Gram

 

Administrasjonen:

Administrasjonssjef:  Grethe Fjeld Heltne

 

Økonomi, personal, generell drift:

Rådgiver:                      Solveig Torgersen   

 

Kontor og resepsjonstjeneste:

Seniorkonsulent:         Kari Woldsund  (ombudsmannens sekretær)

Førstekonsulent:         Caroline Garcia-Aarsæther

Konsulent:                    Torill H. Carlsen

Konsulent:                    Yvonne Wilberg

Konsulent:                    Kari Rimala

Konsulent:                    Rita Hafslund

 

Arkiv og bibliotek:

Arkivleder:                    Anne-Marie Sviggum

Konsulent:                   Annika Båshus

Konsulent:                   Anne Gunn Lyen Green

Konsulent:                   Anne Kristin Larsen

Konsulent:                   Elisabeth Nordby

 

*Følgende hadde pr. 31. desember 2007 permisjon fra sin stilling:

Seniorrådgiver:           Yeung Fong Cheung

Seniorrådgiver:           Bjørn Olav Aspelund

Rådgiver:                     Henriette Lund Busch

Rådgiver:                     Ståle Hovda

Rådgiver:                     Jo Høvik

Rådgiver:                     Tarjei Istad

Rådgiver:                     Birgitte Bie Mørkved

Rådgiver:                     Cathrine Opstad Sunde

Rådgiver:                     Lisa Vogt-Lorentzen

Førstekonsulent:       Tony Blom Skugstad