Høringsuttalelser forebygging

Sivilombudet utarbeider jevnlig høringsuttalelser innenfor ulike områder som gjelder mandatet om å forebygge tortur og umenneskelig behandling av mennesker som er fratatt friheten.

Frem til 1. juli 2021 var navnet vårt Sivilombudsmannen.

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015