Høringsuttalelser, brev og artikler

Her finner du høringsuttalelser, brev og artikler innenfor ulike områder som gjelder mandatet om å forebygge tortur og umenneskelig behandling av mennesker som er fratatt friheten.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015