Vedlegg 1 – Ombudsmannens kontor – personaloversikt

Ombudsmannens kontor hadde per 31. desember 2008 følgende avdelingsinndeling og personalsammensetning. Avdelingenes saksområder fremgår av organisasjonskartet i kapittel I og i vedlegg 2. 

Avdeling 1:

Alle avdelinger:

Kontorsjef:

Bjørn Dæhlin

Kontorsjef:

Harald Gram

Nestleder:

Annicken Sogn

 

 

Rådgiver:

Jan Gunnar Aschim

Administrasjonen:

 

Rådgiver:

Heidi Quamme Kittilsen

Administrasjonssjef:

Grethe Fjeld Heltne

Rådgiver:

Tor Sandsbraaten

 

 

Førstekonsulent:

Leif Erlend Johannessen

Økonomi, personal, og generell drift:

 

 

Seniorrådgiver:

Solveig Torgersen

Avdeling 2:

 

 

Kontorsjef:

Eivind Sveum Brattegard

Kontor- og resepsjonstjeneste:

Nestleder:

Camilla Wohl Sem

Seniorkonsulent:

Mette Stenwig

Seniorrådgiver:

Elisabeth Fougner

(ombudsmannens sekretær)

 

Rådgiver:

Kari Bjella Unneberg

Førstekonsulent:

Nina Olafsen

Rådgiver:

Henrik Magnusson

Førstekonsulent:

Caroline Aarsæther

Førstekonsulent:

Stine Elde

Seniorkonsulent:

Torill H. Carlsen

Førstekonsulent:

Harald Søndenå Jacobsen

Seniorkonsulent:

Tina Hafslund

 

 

Seniorkonsulent:

Kari Rimala

Avdeling 3:

 

 

Kontorsjef:

Berit Sollie

Arkiv og bibliotek:

 

Nestleder:

Bente Kristiansen

Arkivleder:

Elisabeth Norby

Rådgiver:

Eva Grotnæss Barnholdt

Rådgiver:

Anne-Marie Sviggum

Førstekonsulent:

Frederik Langeland

Førstekonsulent:

Anne Gunn Lyen Green

 

 

Seniorkonsulent:

Anne Kristin Larsen

Avdeling 4:

Konsulent:

Kari Partyka

Kontorsjef:

Kai Kramer-Johansen

 

 

Nestleder:

Annette Dahl

Følgende hadde per 31. desember 2008 permisjon

Seniorrådgiver:

Christian P. Gundersen

fra sin stilling:

 

Seniorrådgiver:

Stine R. Jarslett

Kontorsjef:

Hanne S. Nymoen

Seniorrådgiver:

Cecilie Karlson

Seniorrådgiver:

Yeung Fong Cheung

Rådgiver:

Birgitte Bie Mørkved

Seniorrådgiver:

Mentz Grieg

Rådgiver:

Johan Nyrerød Spiten

Seniorrådgiver:

Vibeke Woldseth

 

 

Seniorrådgiver:

Anders Blix Gundersen

Avdeling 5:

Rådgiver:

Ståle Hovda

Kontorsjef:

Kristian Brandt

Rådgiver:

Camilla Lie

Nestleder:

Ola Berg Lande

Rådgiver:

Cathrine Opstad Sunde

Seniorrådgiver:

Siv Nylenna

Rådgiver:

Lisa Vogt-Lorentzen

Førstekonsuelnt:

Edvard Aspelund

Førstekonsulent:

Therese Sørli Stange

Førstekonsulent:

Dagrun Grønvik

Arkivleder:

Annika Båshus

Førstekonsulent:

Gustav Haver