Årsmeldingen 2008

8.4.2009

Emne- og stikkordregister[1]

Alminnelig forvaltningsrett         enkeltvedtak               spørsmål om en omklassifisering var enkeltvedtak………………    189              klagerett …………………………………………………………………………………..      85         foreløpig svar ……………………………………………………… ………………………………….      69         føringer fra overordnet organ ……………………………. ……………………………………    133         habilitet               …